Archive | April, 2013

ธุรกิจคาสิโนจะได้ประโยชน์อะไรจากโลกที่เสรีมากขึ้น

วันเวลาผ่านไปความเป็นเสรีของโลกใบนี้ก็ยิ่งมากขึ้น จากเดิมที่การค้าขายถูกจำกัดด้วยพื้นที่ พื้นที่ใกล้เคียงกันเท่านั้นจึงจะสามารถทำการติดต่อค้าขายกันได้อย่างสะดวก ก็เปลี่ยนแปลงไป มีเทคโนโลยีทั้งเรื่องการติดต่อสื่อสาร เครือข่ายอินเตอร์ และเทคโนโลยีการเดินทางที่รวดเร็วขึ้นทำให้การติดต่อค้าขายจากระหว่างจังหวัดเป็นระหว่างประเทศได้ง่ายๆ กระนั้นก็ยังคงถูกจำกัดในเรื่องกฎข้อห้าม การเสียภาษี แต่ทว่าเมื่อโลกมีความเป็นเสรีมากขึ้น หลายประเทศเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆมากขึ้น เรื่องของภาษี หรือกฎข้อบังคับต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการค้าขายในความหมายของโลกเสรีก็ถูกลดทอนหรือตัดออกไป [...more]

การเล่นคาสิโน Comments Off on ธุรกิจคาสิโนจะได้ประโยชน์อะไรจากโลกที่เสรีมากขึ้น

เว็บกีฬาแนะนำ

Related Sites